Szkolenie online - Odporność psychiczna – czyli sposób na skuteczność osobistą

Cel warsztatu

Odporność psychiczna, to jedna z podstawowych umiejętności, która stanowi bazę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. Podstawowym celem naszego warsztatów jest pokazanie czym jest odporność psychiczna, jak ważna jest w naszym życiu i w jakich sytuacjach szczególnie nam pomaga. Celem warsztatów jest również poznanie obszarów odpowiedzialnych za naszą odporność psychiczną, w tym obciążeń i zasobów które w znaczący sposób wpływają na naszą kondycję psychiczną.

Podczas warsztatów uczestnicy sprawdzą intuicyjnie jak wygląda ich odporność psychiczna oraz poznają techniki pomagające w jej budowaniu, wspierające zachowania, interwencje oraz sposoby pracy z nawykami oraz schematami myślowymi.

Dodatkowo, częścią warsztatów będzie przedstawienie narzędzia do profesjonalnej diagnozy odporności psychicznej - kwestionariusza MTQ48, który będzie można wypełnić po szkoleniu, w celu dokonania rzetelnej oceny swojej własnej odporności*.

Kwestionariusz MTQ48 bada odporność psychiczną w oparciu o czteroczynnikowy model prof. Petera Clough'a. W modelu 4C badane są takie obszary jak: kontrola (poczucie sprawczości oraz kontrola emocji), zaangażowanie (umiejętność wyznaczania celów oraz konsekwencja w działaniu i determinacja), wyzwania (postrzeganie zmiany jako szansy oraz umiejętność wyciągania wniosków z podejmowanych działań), pewność siebie (pewność siebie w relacjach interpersonalnych oraz wiara we własne możliwości).

Program warsztatów
 1. Omówienie koncepcji odporności psychicznej oraz jej przełożenia na codzienne działania i zachowania.
  1. Model 4C czyli czym jest odporność psychiczna
  2. Odporność i wrażliwość psychiczna
  3. Odporność psychiczna a efektywność
  4. Optymalna odporność psychiczna
 2. Trzy poziomy pracy nad odpornością psychiczną
  1. Obciążenia: stres, schematy myślowe, itp.
  2. Budowanie zasobów
  3. Interwencje we wrażliwe obszary
 3. Praca w czterech obszarach odpowiedzialnych za odporność psychiczną:
  1. Wzmacnianie poczucia kontroli i wpływu na własne życie.
   Koło kontroli i wpływu: Ćwiczenia oraz techniki wzmacniające zarówno poczucie sprawczości jak również wspomagające kontrolę emocji.
  2. Budowanie zaangażowania:
   Pytania angażujące oraz WOOP. Ćwiczenia wspierające wewnętrzną motywację do podjęcia oraz kontynuowania działań i wyznaczania celów.
  3. Praca z wyzwaniami:
   Identyfikacja wyzwań i praca z obciążającymi przekonaniami oaz budowanie poczucia bezpieczeństwa do podejmowania nowych działań.
  4. Budowanie pewności siebie
 4. Kroki w budowaniu pewności siebie. Ćwiczenia i techniki budujące pewność siebie oraz wspierające adekwatne zachowania w sytuacjach stresowych.
*Formularz MTQ48 jest licencjonowanym narzędziem psychometrycznym i jego wykorzystanie jest dodatkowo płatne
Ramowa agenda
09.30-11.00 szkolenie on-line
11.00-11.30 przerwa
11.30-13.00 szkolenie on-line
13.00-14.00 przerwa
14.00-15.30 szkolenie on-line
Sylwetka trenera

SYLWIA RYBAK

Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC)) oraz coach (Ericksson College Certificate)

Od ponad 15 lat menadżer projektów rozwojowych oraz właściciel firmy Stellio Consulting. Specjalizuje się w projektach szkoleniowo-doradczych, projektowaniu i wdrażaniu zmiany w organizacjach. W latach 2012 -2014 członek zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od 2014 roku Business Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International. Licencjonowany użytkownik oraz Master Trainer narzędzi psychometrycznych MTQ48 (kwestionariusz diagnozujący odporność psychiczna) oraz ILM72 (kwestionariusz diagnozujący indywidualny styl przywództwa). Pracuje jako coach, trener i konsultant wspierając rozwój zarówno klientów indywidualnych oraz prowadząc coaching zespołowy. Specjalizuje się w pracy z liderami i zespołami, w tym szczególnie w budowaniu siły i odporności psychicznej swoich klientów.

Cennik
Rodzaj uczestnictwa Cena
Członkowie MPI Poland Chapter 100 zł + VAT 23%
Pracownicy firm, które mają przedstawiciela w MPI Poland Chapter 175 zł + VAT 23%
Osoby niezrzeszone 290 zł + VAT 23%

Ponieważ szkolenia mają charakter warsztatowy, liczba miejsc jest limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.

Zarejestruj się